Tuyển dụng nhân sự

    Chào bạn !

Chúng tôi hiểu rằng con người là cốt lõi của sự thành công. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực là nhu cầu tất yếu của Doanh nghiệp. Bạn là ai không quan trọng, năng lực của bạn có thể không giỏi cũng không quan trọng, nhưng phù hợp với chúng tôi. GOITOUR.COM  lấy sức mạnh tập thể để cùng nhau đi tới làm phương hướng hành động, điều đó sẽ giúp bạn và chúng tôi cùng thành công. 

Hân hoa chào đón nhưng trái tim nhiệt huyết về cùng đội Công ty GOIRTOUR.COM. Hãy điền thông tin bạn muốn tuyển dụng vào form bên dưới và liên hệ số 0989.550.799 ngay nhé.

Để chuẩn bị nhân sự cho phát triển mạng lưới  !

GOITOUR.COM Tuyển dụng các vị trí sau:

- Trưởng phòng Marketting : 01 Người.

- Nhân viên Kế toán : 02 Người.

- Nhân viên kinh doanh: 30  Người .

- Nhân viên IT (chăm sóc Web, mạng xã hội): 02 Người .

- Nhân viên đồ họa: 02 người. 

* Lương thỏa thuận, chế độ chính sách đầy đủ. 

   Chi tiết liên hệ : 0989.550.799 . 

Liên hệ

Tên (*)
E-mail
SĐT (*)
Thông tin khách cần
Captcha (click = reload)
Nhập chữ vào ô (*)