Tuyển dụng

Để chuẩn bị nhân sự cho phát triển mạng lưới  !

GOITOUR.COM Tuyển dụng các vị trí sau:

- Nhân viên Kế toán : 01 Người.

- Nhân viên kinh doanh: 20  Người .

- Nhân viên IT (chăm sóc Web, mạng xã hội): 02 Người .

* Lương thỏa thuận, chế độ chính sách đầy đủ. 

   Chi tiết liên hệ : 0989.550.799 . 

Liên hệ

Tên (*)
E-mail
SĐT (*)
Thông tin khách cần
Captcha (click = reload)
Nhập chữ vào ô (*)